Vi henter avfall hos 16 800 abonnenter fordelt på de 12 eierkommunene. Privathusholdningene produserer i overkant av 15000 tonn årlig hjemme, og nesten 10000 tonn leveres fra husholdningene til våre gjenvinningsstasjoner.