Asbest er helseskadelig og asbeststøv kan føre til lungekreft og sterkt nedsatt lungekapasitet. Hvis du skal fjerne asbest på egen eiendom, er det viktig å bruke beskyttelsesklær og støvmaske som dekker munn og nese. 

Vær oppmerksom på risikoen for å støte på asbest ved renovering, fjerning av fasadeplater, kapping av rør o.l. Bruk av asbest i bygg ble forbudt i 1980, så risikoen for å støte på asbest er størst i hus bygd før 1980. Det kan likevel være asbest i hus bygd fram til 1986. 

Asbest er et trådformet mineral som lett brekker opp og støver. Fargen kan være hvit, grå, lys grønn eller lys blå. 

Alt asbestholdig materiale som leveres til gjenvinningsstasjon skal være pakket i godkjent sekk (Hazibag).
Sekker som er større enn 200 liter skal stå på pall ved levering. De største asbestsekkene har plass til 1 og 1,5 kubikkmeter. De har lastestropper i hvert hjørne og kan dermed plasseres direkte på en pall på bil-tilhenger og fylles opp der. Det er kostnadsfritt å levere asbesten, men man må betale for sekken/e.

Sekkene selges på våre gjenvinningsstasjoner og hovedkontoret i Barlia. Det er også mulig å bestille hazibag som leveres ut på Rulles stoppested neste gang den kommer. Skjema sendes med ved salg av sekk og må fylles ut og leveres inn sammen med asbesten.

Priser inklusiv levering for husholdnings-abonnenter:
200 l     kr 120,- (veggplater og mindre gjenstander)
1 m3     kr 325,- (veggplater og mindre gjenstander)
1,5 m3  kr 645,- (egnet kun til takplater)
Pris pr. stk inkl. mva

Gjelder bedriftskunder (næringsavfall):
Bedriftskunder bes ta kontakt på tlf.nr 74 28 09 90 for nærmere informasjon. De skal betale pr tonn og har andre regler å forholde seg til når det gjelder emballering.

NB! Pr i dag er det mottak av asbest på Stormyra, Osen, Kolvereid og Vikna gjenvinningsstasjon. (200 liters sekken kan leveres på alle gjenvinningsstasjoner, også på Rulle. Sekken må da ikke være tyngre enn 20 kilo).

Hvorfor må asbest behandles slik?

Siden asbest kan forårsake lungekreft og/eller sterkt nessatt lungekapasitet, representerer den en betydelig helserisiko når den brekker opp.

Hvor kan asbest blant annet finnes?

  • Fasadeplater, eternitplater, himlingsplater, garasje-/fjøstak
  • Isolasjon rundt rør og rørbend
  • Fliser og flislim
  • Vindsperrer og vinduskitt
  • Gulvbelegg

Hva skjer med asbesten når den er levert inn?

Asbest graves ned på deponier som er godkjent for dette formålet. Grunnen til dette er at det ikke er noen god ordning for materialgjenvinninga av dette avfallet idag, og så lenge asbesten er pakket forsvarlig og unngår å brekke opp, er dette den beste måten å behandle avfallet på idag.