Kildesorteringen i de bunntømte avfallsløsningene er slik:

Papir/kartong/papp: legges løst i containeren som er merket med blått symbol og denne avfallstypen.

Plastemballasje: legges i vanlige poser, og posene knyttes igjen før de legges i containeren merket med lilla symbol "plastemballasje".  

Matavfall: legges i de vanlige grønne posene som er merket med "matavfall". Posen knyttes igjen med dobbel knute før den legges i containeren som er merket med grønt symbol"matavfall".

Restavfall: legges i vanlige poser, og posene knyttes igjen før de legges i containeren merket med svart symbol "Restavfall". Eksempel på restavfall: støvsugerposer, sugerør, Q-tips, tyggegummi, snus, blandingsemballasje, tilgriset emballasje, knuste kopper, krystallglass, speil, kaffekanne osv. 

Noen fellesløsninger er det satt ut eget punkt for
Glass- og metallemballasje: Legges løst i containeren. Husk at det er bare emballasje som det har vært mat eller drikke i som skal i denne containeren. F.eks hermetikkbokser, påleggstuber i metall, syltetøylokk, drikkeboks uten pant, aluminiumsform, syltetøyglass, glassflasker. Legges i container merket med "Glass- og metallemballasje".

På nettsiden sortere.no får du god informasjon om hva som skal kastes hvor og hva det blir gjenvunnet til.