Kildesorteringen i de bunntømte avfallsløsningene er slik:

Papir/kartong/papp: legges løst i containeren som er merket med blått merke og denne avfallstypen.

Plastemballasje: legges i de lysegrønne mindre posene som er utdelt - og som er merket "plastemballasje". Posen knyttes igjen med dobbel knute før den legges i containeren som er merket med lysegrønt merke og teksten "plastemballasje".

Matavfall: legges i de vanlige grønne posene som er merket med "matavfall". Posen knyttes igjen med dobbel knute før den legges i containeren som er merket med et brunt merke og teksten "matavfall".

Restavfall legges i vanlige poser, og posene knyttes igjen før de legges i containeren merket med "Restavfall".