For å kunne søke om fritak eller reduksjon på renovasjonsgebyret må eiendommen/boligen av ulike årsaker være ubebodd i minst seks måneder sammenhengende. Dersom bolig står tom mindre enn seks måneder gis det ikke fritak. Det gis ikke fritak i forbindelse med salg av bolig ettersom det forventes at boligen omsettes i løpet av en tidsperiode som er mindre enn 6 mnd. Fritak gis ikke med tilbakevirkende kraft.

Fritak gjelder fra den første i måneden etter at endringen er vedtatt av MNA.

Som hovedregel gjelder reduksjon av, eller fritak fra renovasjonsgebyret med en maksimal tidsavgrensning på 12 måneder. Søker må før fritaksperioden utgår gi skriftlig melding til MNA dersom situasjonen er uendret.

Søknad for Bindal, Flatanger, Grong, Høylandet, Leka, Lierne, Namsos, Namsskogan, Nærøysund, Osen, Overhalla og Røyrvik: Bruk skjema nedenfor eller skriv ut fritaksskjema (PDF, 188KB).

Se retningslinjer for fritak/unntak

Fritakssøknad

Benyttes bolig som fritidsbolig?*