For mange år siden hadde vi butikken NyGammelt hvor det ble solgt ombrukbare gjenstnader, bøker, møbler og husgeråd. Denne butikken er nedlagt, men det finnes andre bruktbutikker i området.  Vi satser i dag på det vi kaller "gi-og ta-bua". Frem til nå har vi etablert slike på Stormyra gjenvinningsstasjon og på Rørvik gjenvinningsstasjon. Planen er at alle gjenvinningsstasjonene skal få en "gi-og ta-bu" etterhvert.

Her er det slik at alle kan ta med seg noe de har bruk for, eller sette igjen noe de ikke har bruk for, men som andre kan benytte. Det er IKKE anledning til å ta med saker fra "gi-og ta bua" for å videreselge det. 

Det viser seg at sportsutstyr/barneutstyr er veldig populært i våre ombruksboder. Dette er ofte utstyr som er dyrt å kjøpe, og barna bruker det ikke så lenge før de vokser ut av utstyret - og det er dermed slett ikke oppbrukt når eierne ikke kan bruke det selv lengre.