Priser for tømming av septiktanker og slamavskillere
SeptiktankerMerknadPris inkl. mva
0 - 5 m³Tømmes årlig1.963
over 5 m³Tømmes årlig2.313
0 - 5 m³ (hytte og fritidsbolig)Tømmes hvert 2.år (årlig pris)981
Tette septiktanker
Tette septiktankerMerknadPris inkl. mva
Tette 0 - 5 m³Tømmes årlig (gjelder også hytte og fritidsbolig)1.963
Tette over 5 m³Tømmes årlig (gjelder også hytte og fritidsbolig)2.313
Ekstratømming
Ekstratømming*)MerknadPris inkl. mva
Ekstratømming 0 - 5 m³Gjelder også hytte og fritidsbolig1.963
Ekstratømming over 5 m³Gjelder også hytte og fritidsbolig2.313
Nødtømming
Nødtømming*)MerknadPris inkl. mva
Nødtømming 0 - 5 m³Gjelder også hytte og fritidsbolig5.091
Tillegg pr kubikk over 5 m³Gjelder også hytte og fritidsbolig400

*) Se slamforskrift for definisjoner