Tømming av septikktanker/slam:

Vi tømmer slam etter faste rutiner, og tømmingen er obligatorisk.

Boliger:

  • Slamavskillere og tette tanker tømmes hvert år

Hytter og fritidseiendommer:

  • Slamavskillere tømmes hvert 2.år
  • Tette tanker tømmes hvert år

Behov for oftere tømming?

  • Dersom du har behov for oftere tømming, bestiller du dette hos oss.
  • Ring 74 28 17 60, eller send e-post til slam@mna.no 
  • Pris for ekstratømming kommer i tillegg til det faste, årlige septikgebyret

Behov for nødtømming?

Henvendelser som omhandler tømming av septikkum, inklusiv behov for nødtømming (må tømmes innen 24 timer), rettes til MNA på slam@mna.no eller tlf.nr 74 28 17 60 i åpningstiden fra klokken 08:00 til klokken 15:30 på ukedager.

Henvendelser utenom disse tidene rettes til Stoklands på telefon: 994 36675

Pris for slamtømming

  • Se egen artikkel her på siden. Gebyr for septiktømming fastsettes av kommunene årlig. Alle eiendommer som er tilknyttet et anlegg/tank skal betale gebyr. 
  • Tømmegebyr blir fakturert på kommunale avgifter.