Vi forbedrer hele tiden kvaliteten på våre økonomiske data, og den er etterhvert blitt svært god. Ved å bruke samme metode og verktøy vil vi etter hvert greie å innpasse bærekraft i våre kjernevirksomheter.

MNA har siden starten i 1979 hatt stort søkelys på miljø og miljøutfordringer. Selskapets visjon – tenk miljø, skap verdier – har vært selskapets verdisenter i mange år og peker akkurat på hva selskapet er opptatt av. Vi har også i flere år vært sertifisert etter ISO-standardene miljø, kvalitet og arbeidsmiljø for å tydeliggjøre dette arbeidet.

Med bakgrunn i FNs bærekraftsmål vil vi i tiden som kommer arbeide enda mer med dette fagområdet, og det vil bli laget en ny avfallsplan/eiermelding som skal ta utgangspunkt i bærekraftsmålene. Denne planen vil igjen bli førende for nye strategiplaner.

Bærekraft favner bredt. Vi vil på denne siden publisere en rekke artikler og temaer vi mener faller naturlig inn under bærekraftsbegrepet når det gjelder områdene økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft.

For spørsmål om bærekraft kontakt oss gjerne på epost via vår firmapost eller på telefon 74 28 17 60. Du kan også sende melding til oss fra vårt kundesenter på hjemmesiden.