Slik fungerer slamavskillere

I en slamavskiller går alt avløp fra huset inn i det første kammeret i slamavskilleren. Videre blir slammet separert over i det andre og tredje kammeret der det er utløp.
Slamavskiljar 1

Tømming
Ved tømming av slamavskillere blir hele tanken tømt, før vannet blir returnert tilbake på tanken.
Slamavskillere er mest brukt for vanlige bolighus.

  • Slamavskillere for bolighus skal tømmes en gang i året. 
  • Slamavskillere for fritidsboliger skal tømmes hvert andre år.
  • Ved behov for oftere tømming, ta kontakt med MNA.
     

Slamavskiljar 2