Slik fungerer slamavskillere

I en slamavskiller går alt avløp fra huset inn i det første kammeret i slamavskilleren. Videre blir slammet separert over i det andre og tredje kammeret der det er utløp. Hvis septiktanken ikke tømmes regelmessig kan det bli for mye fast masse i anlegget, noe som kan gi problemer. Slam og avfallsstoffer kan flyte rett gjennom septiktanken, og det kan lekke ut i naturen og forurense nærmiljøet. Innløpet til tanken kan også gå tett, og da vil boligen kunne få tilbakeslag av kloakk. 

Slamavskillere er mest brukt for vanlige bolighus.

  • Slamavskillere for bolighus skal tømmes en gang i året. 
  • Slamavskillere for fritidsboliger skal tømmes hvert andre år.
  • Ved behov for oftere tømming, ta kontakt med MNA.

Slamavskiljar 1

Tømming
Ved tømming av slamavskillere blir hele tanken tømt, før vannet blir returnert tilbake på tanken.

 Tømmingen foregår i 3 faser:

  1. Slambilen suger opp alt innholdet i tanken.
  2. Massen tilsettes polymer, et kjemisk stoff som får slammet til å klumpe seg. Bilen skiller tørrstoffet fra vannet. Tørrmassen blir igjen i bilen.
  3. Renset vann, kalles også rejektvann, slippes tilbake i tanken.

Etter at en slamavskilleren er tømt med avvanning kan innholdet i tanken være noe lavere enn før tømming, vannet vil være brunaktig og skumme noe. Noen ganger vil polymerrester kunne klumpe sammen rester av slam og danne et luftig «lokk» på innholdet i tanken. Dette må ikke forveksles med det som kalles for «kake» i en tank som ikke har vært tømt på en stund. Dersom du ikke kjenner til at tanken er tømt med avvanning kan det se ut som om tanken ikke er tømt.  Forskjellen skal likevel være tydelig; en tank som nylig er tømt kan ha ett luftig og porøst innhold øverst i tanken.

Her er en video som viser prosessen med tømming av septiktank: