Har du gått tom for sekker til plastemballasje?

Skriv en lapp og heng den over kanten på beholderen, så legger renovatøren igjen en rull. Du kan også ringe oss eller sende en e-post med adressen det gjelder, eller bruke meldingstjenesten i appen "Min Renovasjon". De som sorterer ut mye plastemballasje kan levere flere sekker på tømmedag. Sekken kan hektes fast i beholderen for papir/papp/kartong med en krok du kan få ved å henvende deg til oss. Avfallsbeholderne er meget sterke, og skal tåle veldig mye håndtering av maskinelt utstyr. Det hender likevel at de sprekker eller på annen måte blir ødelagt. Da kan du få ny ved å henvende deg til oss.

Bestille/Bytte beholder

Hva ønsker du?*
 
Avfallstype*
 
 
Beholderstørrelse*