På nettstedet sortere.no kan du skrive inn hvilken avfallstype du har, så får du svar på hva det skal sorteres som.  Du kan også velge kommune sånn at du får vite hvordan avfallet håndteres i din kommune.  Du får også frem et kart som viser returpunkter og gjenvinningsstasjoner i nærheten.

Her er en video som LOOP har laget. Den viser litt av hvordan Trond og barna fra barne-tv sorterte avfall. LOOP er stiftelsen for kildesortering og gjenvinning.