Dette er abonnementsprisene som MNA fakturerer kommunene for i 2019:

Priser
Priser abonnementPris inklusive mva
Renovasjon 140 l4.140
Renovasjon 240 l4.600
Renovasjon 360 l5.290
Renovasjon samarbeidsløsning overflate bunntømte containere og nedgravde bunntømte containere (10 % reduksjon i fht 240 l ab)4.140
Renovasjon for fastboende på øyer uten fast renovasjonsordning  (50% av 240 l abonnement)2.300
Renovasjon for abonnement med årlig fritak (20% av 240 l abonnement)920
Fradrag kompostering250
Renovasjon hytte- og fritidsbolig920
Renovasjon hytte- og fritidsbolig med reduksjon (2,5 km fra vinterbrøyta veg)690
Skifte beholder (for andre beholder eller sett i løpende år) – per beholder250

 

Tillegg
Tillegg for henting av avfall ved avstand over 20 m fra godkjent vegTillegg inklusive MVA
Plassering av stativer/beholdere mellom 20 -30 meter375
Plassering av stativer/beholdere mellom 30 -50 meter500
Plassering av stativer/beholdere mellom 50 - 60 meter750
Plassering av stativer/beholdere over 60 meter1.125