Dette er abonnementsprisene som MNA fakturerer kommunene for i 2020:

Priser
Differensierte priser abonnementPris inkl. mva
Renovasjon 140 l4.285
Renovasjon 240 l4.761
Renovasjon 360 l5.475
Renovasjon bunntømte containere4.761
Renovasjon for fastboende på øyer2.381
Minstegebyr ved innvilget fritak952
Fradrag kompostering250
Renovasjon hytte- og fritidsbolig1012
Skifte beholder (for andre beholder eller sett i løpet av 12 mnd) – per beholder250
Priser
Differensierte priser abonnement - Namsskogan, Røyrvik og LiernePris inkl. mva
Renovasjon 140 l4.410
Renovasjon 240 l4.886
Renovasjon 360 l5.600
Renovasjon bunntømte containere4.886
Minstegebyr ved innvilget fritak1.078
Fradrag kompostering250
Renovasjon hytte- og fritidsbolig1.138
Skifte beholder (for andre beholder eller sett i løpet av 12 mnd) – per beholder250
Tillegg
Tillegg for henting av avfall ved avstand over 10 m fra godkjent vegTillegg inkl. mva
Plassering av stativer/beholdere mellom 10 - 30 meter625
Plassering av stativer/beholdere mellom 30 - 50 meter1.250