Dette er abonnementsprisene som MNA fakturerer kommunene for i 2021:

Priser
Differensierte priser abonnementPris inkl. mva
Renovasjon 140 l4.628
Renovasjon 240 l5.142
Renovasjon 360 l5.913
Renovasjon bunntømte containere5.017
Renovasjon for fastboende på øyer2.570
Minstegebyr ved innvilget fritak1.029
Fradrag kompostering270
Renovasjon hytte- og fritidsbolig1.164
Skifte beholder (for andre beholder eller sett i løpende år) – per beholder270
Tillegg
Tillegg for henting av avfall ved avstand over 10 m fra godkjent vegTillegg inkl. mva
Plassering av stativer/beholdere mellom 10 - 30 meter675
Plassering av stativer/beholdere mellom 30 - 50 meter1.350