Slik fungerer tette tanker

Det finnes ulike typer tanker; tette tanker og slamavskillere. I en tett tank blir avløp fra boligen samlet opp i tanken. Tanken har ikke noe utløp, og septikken/slammet blir ikke renset.

Tømming av tett tank
Ved tømming av tett tank, blir alt innholdet i tanken tømt uten retur av renset vann.

Det er vanlig å bruke tette tanker i hyttefelt og områder der det ikke er lov å ha utslipp. Tankene blir tømt hvert år, eller oftere dersom det er behov for det.

Dersom du har en tett tank, er det viktig å passe på at toalettet ikke lekker. Dette fører til at tanken fylles unødvendig fort opp.

Har du problem med tanken?

Det kan være flere grunner til dette:   

 • Innløp:
  Rørene fra huset går inn i tanken.  Dersom toalettet tømmes sakte etter at du har tappet ned, kan det tyde på at røret fra huset er tett eller at tanken er så full at nivået i tanken er høyere enn innløpet.
  1. Løft av lokket på tanken
  2. Er nivået i tanken opp til innløpet?
  3. Dersom ja, kontakt oss for å bestille tømming av tanken.
 • Nivå i tanken:
  Nivået for en tett tank varierer etter bruk av toalettet, dusjing, vasking og bruk av vaskemaskin. Noen har også en gråvanntank ved siden av den tette tanken, der vaskevann blir filtrert.

  Nivået for en tett tank må ikke gå over innløpet på tanken. Dersom det skjer vil det oppstå problem med å tappe ned i toalettet. Blir tanken for full vil nivået stige så høyt at det til slutt vil renne over tanken.

  Det er abonnenten sitt ansvar å passe på at tanken blir tømt og fungerer etter utslippstillatelsen som er gitt av kommunen.