Farlig avfall er avfall som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer, som rengjøringsmidler, maling, lakk og lim, spraybokser, lysstoffrør/sparepærer, løsemidler, bilpleieprodukter og plantevernmidler. Farlig avfall skal håndteres så miljøgifter ikke lekker ut i naturen og skader mennesker, dyr og miljø.  13.000 tonn slikt avfall er på avveie årlig.

Du kan enten levere det farlige avfallet inn på butikken der du kjøpte varen, eller på en av MNAs gjenvinningsstasjoner.  Lever avfallet i original emballasje hvis mulig – eller bruk annen tett emballasje og merk/skriv på hva det inneholder.

Vinduer som er produsert i perioden 1965-1980 kan ikke leveres som vanlig glass. De har fugelim med innhold av svært giftig PCB, og skal derfor leveres hele med karm som farlig avfall på gjenvinningsstasjonen i åpningstida. Vinduer produsert etter 1980 inneholder klorparafiner og skal håndteres på samme måte.

Andre eksempler på farlig avfall:

  • Rengjøringsmidler
  • Maling, lim og lakk
  • Spraybokser
  • Lysstoffrør/sparepærer
  • Løsemidler
  • Bilpleieprodukter
  • Bilolje
  • Båtpleieprodukter
  • Skismøring med fluor og skirens
  • Ugress-, insekts- og skadedyr

Dette kan du ikke levere inn på våre gjenvinningsstasjoner:

Hvorfor er det viktig å levere farlig avfall til godkjente mottak?

På grunn av den store forurensningsdfaren, og det store skadepotensialet enkelte av produktene har, er det veldig viktig at stoffene ikke kommer inn i naturens kretsløp

 

Hva blir det av det farlige avfallet?

Det meste av avfallet som behandles i Norge går til NOAHs anlegg for behandling av farlig avfall på Langøya utenfor Holmestrand.

Eksempler:

Farlig avfall kan benyttes som alternativt brensel ved svært høye temperaturer. Et eksempel på det er Renor, som samler inn, mottar, sorterer, og forbehandler farlig avfall til alternativt brensel. Avfallet benyttes til energi ved produksjon av sement ved Norcems sementfabrikk i Brevik i Telemark.

Lyststoffrør blir sendt til termisk destruksjon. Det betyr at de blir brent i en lukket prosess slik at de farlige stoffene ikke slipper ut. Her brukes filter som binder kvikksølvet. Det smeltede glasset som nå er fritt for farlige stoffer kan brukes på nytt. Det kan for eksempel inngå i produksjon av skumglass, et fyllmateriale i grunn som trenger særlig stabilt underlag, som fotballbaner. Det kan også knuses og brukes som en slags pukkstein.