Loven stiller også krav til åpenhet og innsyn for offentligheten i hvordan virksomhetene jobber med dette. MNA er omfattet av lovverket og vi har på denne siden lenket til følgende dokumenter som redegjør for hvordan vi jobber med temaet:

  • «Åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger MNA 2023» - dokumentet redegjør for hvordan MNA arbeider med åpenhetsloven. Dokumentet er en pdf-fil som lastes ned til din enhet, og avhengig av hvilken nettleser du benytter, kan det hende du må åpne det nedlastede dokumentet.
  • «Prosedyre for aktsomhetsvurderinger i MNA» - dokumentet redegjør for hvordan vi skal gjennomføre aktsomhetsvurderinger knyttet til åpenhetsloven. Dokumentet er en pdf-fil som lastes ned til din enhet, og avhengig av hvilken nettleser du benytter, kan det hende du må åpne det nedlastede dokumentet. 
  • «Etiske retningslinjer leverandører og forretningspartnere» - dokumentet stiller krav til alle våre leverandører og forretningspartnere, og vil en bli en del av alle nye kontraktsinngåelser.  Dokumentet er en pdf-fil som lastes ned til din enhet, og avhengig av hvilken nettleser du benytter, kan det hende du må åpne det nedlastede dokumentet.
  • «Arbeidsreglement inkl. etiske retningslinjer» - angir føringer for den enkelte arbeidstaker i MNA og omhandler også forhold som grunnleggende menneskerettigheter og krav til arbeidsforhold.  Dokumentet er en pdf-fil som lastes ned til din enhet, og avhengig av hvilken nettleser du benytter, kan det hende du må åpne det nedlastede dokumentet.
  • «Ansvarlighetskompasset» - benyttes i arbeidet med aktsomhetsvurdering. Dokumentet er en excel-fil som lastes ned til din enhet, og avhengig av hvilken nettleser du benytter, kan det hende du må åpne det nedlastede dokumentet.

Som du kan se i dokumentene, har MNA startet arbeidet med forankring av åpenhetsloven i organisasjonen, og arbeidet med aktsomhetsvurderinger opp mot våre forretningsforbindelser både på leverandørsiden og mottakersiden.  Arbeidet er ikke ferdig for 2023, så dokumentasjonen vil bli oppdatert fortløpende etter hvert som det blir ferdigstilt og  godkjent av MNAs styre. Den nyeste versjonen vil alltid være det som kommer frem/lastes ned når du trykker på den aktuelle lenken.

For spørsmål om åpenhetsloven kontakt oss gjerne på epost via vår firmapost eller på telefon 74 28 17 60.  Du kan også sende melding til oss fra vårt kundesenter på hjemmesiden.