Her er en liten oversikt over når det planlegges at din kommune får besøk av de som tømmer septiktanken. Septiktanken vil bli tømt i omtrent samme uke hvert år:

Tømmeplan for 2023
KommuneTømmeperiode
BindalUke 37 - 40
FlatangerOmråde:
Fra Morka mot Lauvsnes.Fra Innervika mot KnottbuktaUke 42 - 44
Fra Glasøya til VikdalenUke 44 - 46
Fra Oppland - Jøssund mot Hårnes-HasvågUke 46 - 48
GrongOmråde:
Fra Øysletta opp mot Grong, Bertnem opp mot GrongUke 36 - 38
Fra Heia, Formofoss, gamle E6 til Grong, Gartland, Harran mot NamsskoganUke 40 - 42
HøylandetOmråde:
Fra Hjorten Nord mot NærøysundUke 29 - 31
Sør fra Hjorten mot OverhallaUke 33 - 35
LekaUke 20 - 24
LierneUke 38 - 42
NamsosOmråde:
Lund - ElvalandetUke 14 - 17
Otterøya fra Ølenvika - Aglen - Skorstad - AlteUke 15 - 17
Otterøya fra Lokkaren - ØlenvikaUke 16 - 19
JøaUke 19 - 21
Botnan, Hellsøya, Engan, GanesUke 21 - 23
Statland - AltskaretUke 19 - 21
Vemundvik - Lænd - Namsos - Høknes - Grense OverhallaUke 21 - 25
Tette tanker og minirenseanleggUke 23 - 24
Selnes - SjøåsenUke 24 - 26
Bangdalen - Spillum - sørsiveien mot OverhallaUke 28 - 31
Sjåøsen - DeråsUke 41 - 44
NamsskoganUke 30 - 35
NærøysundOmråde:
Ytre ViknaUke 14 - 16
Mellom- ViknaUke 16 - 18
Inner-Vikna, RørvikUke 18 - 24
Marøya, Ottersøy, GjerdingaUke 24 - 27
Sør og Nord-Eitran - Gravvika, DraglandUke 28 - 30
Foldereid - KolvereidUke 33 - 36
OsenUke 45 - 48
OverhallaOmråde:
Sørsia, Øysletta, MælavegenUke 24 - 27
Skage, Meosen, Reinbjørn, Sletta, Skogmo, MelhusUke 28 - 30
RøyrvikUke 35 - 38

Denne oversikten viser forventet tømmeperiode for din kommune. Du vil få en SMS noen uker før de planlegger å utføre tømming hos deg.