Huskeregler før tømming
 • Tanken må være gravd fram og fri for jord eller snø.
 • Grav også godt rundt tankloket slik at det er enkelt å løfte av.
 • Tømmebilen må ha god adkomst. Adkomstveien må være fri for tre og busker. Veien må ha en bredde på 3,5 m og fri høyde på 3,5 m.
 • De som kommer for å tømme tanken vet ikke nøyaktig hvor tanken er plassert. Derfor kan det være lurt å merke plasseringen av tanken godt slik at de tømmer riktig tank. F.eks markere tanken med ei tydelig merka stikke.
 • Dersom tanken ikke er klargjort/merket før tømming, eller vi blir nektet å utføre tømmingen når vi kommer på plassen, vil du likevel bli belastet med årlig gebyr på vanlig måte.
 • Kvittering (en grønn lapp) på ferdig utført arbeid legges i postkasse eller i dørsprekk så snart vi har tømt tanken.
Tidspunkt for tømming
 • Du får brev eller SMS i god tid før tømming slik at du rekker å gjøre klar tanken.
 • Dersom tidspunktet du får beskjed om ikke passer, er det viktig at du gir beskjed i god tid, så avtaler vi nytt tidspunkt.
 • Dersom abonnenten ikke tar kontakt og septiktanken ikke er klar, vil septikbilen kjøre videre.

Ansvar for tømming

 • Det er huseiers ansvar å kontrollere at du får utført tømming.
 • Du har 3 ukers klage- /reklamasjonsfrist på arbeidet.
Utkopling av slamavskiller
 • Dersom du har slamavskiller og skal kople ut tanken, ta kontakt med oss.
 • Sluttømming forutsetter at kommunale avgifter for septik-/ slamtømming eller avløpsgebyr er betalt.