Her er en liten oversikt over hva du skal kaste i de forskjellige beholderne, og hva du kan levere på gjenvinningsstasjonene

Here is a small overview of what to throw in the different containers, and what you can deliver at the recycling stations