• MNA skal ha en kvalitet på sine tjenester som gjør at vi oppnår fornøyde kunder, samarbeidspartnere og oppdragsgivere.
  • MNA skal skape en positiv fremtid ved å inspirere til fornying gjennom sirkulær økonomi.
  • MNA skal være en trygg og god arbeidsplass for sine arbeidstakere og samarbeidspartnere.