All glass- og metallemballasje som har inneholdt mat, skal sorteres som glass - og metallavfall. Legg det i containerne som er merket med dette avfallet, kanskje blir din hermetikkboks en del av en ny sykkel.