Filmen viser litt av det som foregår på et omlastingsanlegg der avfallet kommer inn, lastes om og transporteres videre så raskt som mulig. Siden vi er såvidt i gang med planlegging av det nye anlegget, viser vi litt av hvordan det ser ut inne i et omlastingsanlegg som er innendørs, og litt skisser til hvordan vårt nye anlegg kan bli.