Vi i MNA er fortsatt med i Hold Midt Norge Rent-samarbeidet, og vi setter i gang vår hjelp til dere frivillige strandryddere nå.

Hvordan kan du som frivillig strandrydder bli med?

  1. Registrer din aksjon her og knytt aksjonen til Midtre Namdal Avfallsselskap ved å velge hvilket sted du vil at avfallet skal leveres.
  2. Hent gratis sekker på våre gjenvinningsstasjoner. De lysegule sekkene til strandrydding vil bli kjørt ut til gjenvinningsstasjonene i løpet av de den nærmeste tiden.
  3. Avtal henting av avfallet med oss i MNA. Dersom det er store mengder, vil vi kjøre ut containere for henting av strandryddeavfall. Mindre mengder kan plukkes opp av renovasjonsbil eller liknende. Ring oss på 74 28 17 60 eller send en epost til firmapost@mna.no. NB! Husk å oppgi telefonnummer vi kan nå dere på. Ring eller skriv til oss i god tid før du skal rydde. Vi vil gjerne ha den aksjonskoden du får når du lager en aksjon på https://ryddenorge.no/ Dette punktet er svært viktig for at vi skal bli klar over at det er strandavfall som snart trenger henting.
  4. Rydd stranda!
  5. Følg opp at avfallet hentes/leveres som avtalt og registrer mengdene i ryddeportalen som er den samme siden du registrerte aksjonen på.

Vil du delta på en allerede planlagt ryddeaksjon kan du se om det er noen slike i nærheten av deg på den samme siden du registrerer aksjoner på.  

Du kan rydde langs strender, elvebredder og innsjøer. Mye av avfallet i elvene våre havner til slutt i havet og er en stor del av problemet.

Når skal vi rydde?
Strandryddeaksjonen arrangeres fra nå og frem til 20.6. Ønsker du å rydde etter den datoen er det også selvfølgelig greit, men da må vi ha en tydelig avtale med dere om det på grunn av tilgjengelighet på biler og utstyr som skal kjøre avfallet inn til anleggene.  Husk også at rydding i hekkesesongen krever mer forsiktighet enn ellers i året.  Arter som hettemåke, storspove og vipe - er sterkt og kritisk truede arter, til og med tjelden som vi oppfatter som en ganske vanlig fugl, er en nær truet art. Derfor er det viktig å ta hensyn og gjerne høre med lokalkjente før det planlegges en strandryddetur.

Du kan også se på nettsiden HoldMidtNorge Rent for å få litt mer informasjon, blant annet om hvilke andre selskap som er med i det midtnorske samarbeidet.

Små og store hender rydde våre strender