Hold Norge rent oppfordrer fortsatt til å registrere ryddeaksjoner på ryddeportalen og det er også viktig for at vi skal vite om aksjoner. Når dere har gjort det, så sender dere også en e-post til oss i MNA på firmapost@mna.no

Frivillige kan rydde, men vi ber om at smittevernreglene følges. Når dere har ryddet vil dere også være nødt til å oppbevare avfallet til vi kan sette ut containere, eller hente avfallet på annen måte. Vi har satt ut strandryddecontainere på gjenvinningsstasjonen på Osen, Flatanger, Sjøåsen, Stormyra, Kolvereid og Rørvik. Dersom dere tar med strandryddeavfallet når det planlegges besøk på gjenvinningsstasjonen, er det mulig å få levert det der.

Sekker deles ikke og containere settes ikke ut før vi har avklart når vi setter igang sesongen. Det er mest sannsynlig at vi følger Hold Norge Rent, og utsetter strandryddingen til høsten eller sensommeren.