Når dere skal rydde en strand, er det fint hvis dere går inn på Ryddenorge og registererer hvor ryddeaksjonen er. På den nettsiden er det også informasjon om appen "Rydde" som kan brukes i strandryddesammenheng.

Når dere kommer til gjenvinningsstasjonen med strandryddeavfallet, sier dere fra til våre folk der at det er strandryddeafall, og så sorterer dere avfallet i de containerne som står der. Spør gjerne våre ansatte hvis du er i tvil.