Senter mot marin forsøpling (Marfo) i Svolvær har tatt over behandlingen av søknader om tilskudd til strandrydding. De hadde en pott på 50 mill å dele ut (70 mill i fjor). Som mange vet er vi i MNA med i Hold Midt Norge rent (HMNR), sammen med 8 andre avfallsselskaper fra Dønna til Molde.  HMNR fikk ikke midler til strandrydding og da kan vi ikke sette ut og hente containere slik vi har gjort før. Vi kan ikke bruke renovasjonsgebyret til strandrydding.

Strandrydding 2022 blir da ordnet slik at de mange flinke frivillige strandrydderne i frivillighetens år, må bringe strandryddeavfallet til en av våre gjenvinningsstasjoner der vi tar i mot strandryddeavfall.

Vi håper at flest mulig vil registrere sin aksjon på ryddenorge.no og gi oss den aksjonskoden dere får når dere leverer avfallet til oss.  Dette er den eneste måten vi kan håpe å få refundert noen kostnader på etter at strandryddeaksjonene er ferdig.