Brukte batterier skal ikke kastes i restavfallet. Metallene i batterier skal gjenvinnes til nye ting, og batterier i restavfallet skaper branner. Teip polene på batteriene før de leverer de der du kjøper batterier eller på en gjenvinningsstajson.  Når du har teipet polene, kan batteriene oppbevares for eksempel i et syltetøysglass emd lokk. Da blir de lettere å ta med neste gang du skal i butikken, eller på gjenvinningsstasjonen. Stein Brein har kontroll på dette, men Arne Lein har ikke denne vanen helt inne enda...