Neste uke blir containeren ved Coop-ekstra erstattet av noen mindre containere på samme parkeringsplass ved tekstilbeholderne. I tillegg er det satt opp flere mindre containere ved Rema 1000 i Sandgata, og ved Prix Østbyen.

Det blir altså 3 returpunkter i stedet for ett, og samlet har de større kapasitet enn den ene store.

Vi håper at problemene med forsøpling ikke dukker opp på de nye stedene.