Som mange antakelig er kjent med, har vi fått en ny nasjonal merking for de forskjellige avfallstypene i Norge. All plast vil fremover bli merket med et lilla merke, og et symbol som forteller litt om hvilken type plast som skal i beholderen/sekken. For plastemballasjeavfall som sorteres i den nye sekken, ser merket sånn ut: 

plastemballasje

Dette merket finner du også flere steder på sekken. Det er ingen endring i hva som skal sorteres i sekken, og hvis du lurer på hva du kan sortere som plastemballasje, kan du se denne artikkelen for mer informasjon.

Vi er i gang med utdeling av sekker til våre abonnenter. Noen vil oppleve å få grønne sekker, dette er for å tømme lageret av det gamle partiet. Resten vil motta de nye blanke sekkene. Vi tar derfor med både grønne og blanke sekker fremover så lenge de er merket med, og beregnet til plastemballasje. Husk å knyte sekken/e med dobbel knute.