Vi opprettholder driften ved våre gjenvinningsstasjoner, men innfører antallsbegrensning på gi - og ta bodene og i mottakene for farlig avfall. Våre ansatte kan fortsatt hjelpe til med å laste av store eller tunge gjenstander fra hengere, men de vil da være iført smittevernutstyr som munnbind og beskyttelsesbriller dersom det ikke er mulig å opprettholde en avstand på 1 meter til besøkende.

Vi håper at denne begrensningen ikke vil vare lenge, og ber våre besøkende på gjenvinningsstasjonene og gi - og ta bodene vurdere å utsette turen til smittesituasjonen i samfunnet generelt er mer oversiktlig.

Vi minner om at dersom du er i karantene eller i isolasjon, skal ikke gjenvinningsstasjonen besøkes.

I likhet med tidligere nedstengninger/begrensninger i denne pandemien, vil vi informere på vår hjemmeside og på Facebook når det blir endringer som gjelder våre gjenvinningsstasjoner og gi - og ta boder.