Når snøen er fjernet foran beholderne, og oppå lokkene, blir de lettere å trille frem.  Det er fint med litt hjelp når renovatørene besøker 400 abonnenter hver dag.  Blir det glatt, er det også veldig bra at det blir strødd rundt beholderne.

Takk for at du hjelper våre renovatører.