Spørreundersøkelsen omhandler holdninger og adferd knyttet til kildesortering hos den enkelte abonnent og forbruker. Svarene er fullstendig anonyme, og de vil gi oss verdifull informasjon som vi vil bruke til å forbedre våre tjenester i fremtiden. 

VI håper at så mange som mulig av dere som mottar sms-en bruker omtrent 4 minutter på å gi oss tilbakemelding.