Vi ser at veldig mange av våre abonnenter er veldig flinke til å levere glass-og metallemballasje i de returpunktene som er satt ut, og det er vi veldig glade for.  Vår forrige kampanje for materialgjenvinning av glass- og metallemballasje viste at mange ble oppmerksomme på at også tomme kaviartuber og aluminiumsbrett for fiskefileter er metallemballasje. 

Denne gangen viser vi litt av hva den gamle glassemballasjen kan bli til av produkter, litt om hva som ikke skal leveres som glass- og metallemballasje og vi ser at Tomas slutter å tvile på at materialgjenvinning av glass- og metallemballasje skjer.