Glass- og metallemballasje som samles inn og sendes til SIRKEL, forandrer seg og blir til noe nytt:

plakat som viser hva som skal leveres i glass- og metallemballasjecontainerne