Grunnen til dette er at farlig avfall som for eksempel maling, lim og lakk ikke skal havne i restavfallet. Vi har sett at det kommer inn en god del slikt avfall, samt elektriske artikler som lamper og redskaper i restavfallet som leveres til gjenvinningsstasjonene. Med blanke sekker har vi muligheten til å sjekke hva som er i sekken, og om det er brennbart avfall eller ikke.

Når du kommer med avfall til våre gjenvinningsstasjoner og den mobile gjenvinningsstasjonen «Rulle» med gjennomsiktige sekker, ser våre ansatte at det ikke er farlig avfall i den og alt går greiere. Kommer du med svarte sekker, må du være forberedt på at våre ansatte kan be deg sortere på gjenvinningsstasjonen. Det er derfor ikke noe forbud mot å komme med svartsekk, men du må selv sortere avfallet dersom du kommer med slike sekker. Denne utdelingen av gjennomsiktige sekker til alle abonnenter er en markering av overgangen fra svarte sekker til gjennomsiktige sekker. Dersom du får behov for flere sekker senere, kan du kjøpe standard blanke sekker som selges i flere ulike butikker.

Alt avfall skal sorteres slik at vi får utnyttet ressursene i avfallet best mulig, og farlig avfall skal håndteres med særlig varsomhet slik at det ikke oppstår forurensning og førsøpling.

Takk for at du sorterer.