Med bakgrunn i den økende smittetrenden og at det oppleves som at mange av de besøkende ikke tar hensyn til smittevernsregler som er anbefalt velger vi å stenge Gi og Ta på både Stormyra og Rørvik gjenvinningsstasjon for en periode. 

Til tross for skilting så blir det også satt igjen ting i bua som ikke skal dit. Dette fører til ekstra arbeid med opprydding og at våre ansatte da utsettes for unødig smitterisiko.

Vi håper på forståelse for situasjonen.

Stengt