Containere for tekstiler + glass- og metallemballasje flyttes fra den nedlagte butikken på Bangsund til Joker-butikken/bensinstasjon.  

Glass og metall

Tekstilcontainere