Det vil være kildesortering av de vanlige avfallstypene på returpunktet. Det vil også være en container for glass- og metallemballasje der. Hytteeiere som naturlig blir berørt av flyttingen vil få en sms om saken.