All glass- og metallemballasje blir materialgjenvunnet og blir til noe nytt. Aluminiumsbokser kan for eksempel bli til sykkeldeler.