Biogassen benyttes i dag som drivstoff til bussene i Trondheim og gjødsel leveres til lokalt landbruk og erstatter store mengder mineralgjødsel.

Som eier av Ecopro har Midtre Namdal Avfallsselskap IKS tildelt Ecopro enerett for 20 år. Dette for å sikre innbyggerne forutsigbare og bærekraftig løsninger for matavfall og slam. Lenke til vedtaket finner dere her.