Den siste vinneren i grønt punkts drikkekartonglotteri i 2021, ble Dag Hallvard Ystgaard fra Nærøysund. Premien var på kr 10 000. Vi gratulerer!

Fra 2022 kan du vinne hovedpremien også med enkeltkartonger. Skriv navn og telefonnummer på enkeltkartongen eller kubben, og legg den øverst i papirbeholderen. Fortsett gjerne med skyll - brett - stapp, og lag kubber av drikkekartongene. Det sparer plass og endrer ikke på dine sjanser til på vinne premie.

Når renovatøren kommer for å tømme papirbeholderen din, vil han først åpne lokket for å sjekke at det er papir i beholderen. Dersom han ser en drikkekartong, eller en drikkekartongkubbe med navn og telefonnummer, vil den tas ut og legges i et skap på siden av bilen. Det er dette som er ditt "lodd" i drikkekartonglotteriet. Deretter vil beholderen tømmes på vanlig måte. Det er bare plass til et "lodd" fra hver husstand for hver tømming av papirbeholderne.

Når bilen kommer for tømming på avfallsanlegget, tas alle drikkekartongene med navn/telefonnummer ut av skapet og legges i en egen beholder. Det er blant disse drikkekartongtrekningen foregår.

Trekningen er 4 ganger hvert år.