Det er mange måter å redusere matsvinnet på. Vi anbefaler ikke Arnestein Breins metode. Det hjelper mye bare vi kjøper litt mindre, så slipper vi kanskje litt færre lange reiser for maten vår.