Elevene fra skolens 4. trinn var samlet i 4 dager og de fikk en problemstilling som skulle løses. Både fremføring og prototyper skulle produseres. Elevene samarbeidet godt og resultater ble det. Det ble mange fine løsningsforslag til hvordan vi kan kildesortere bedre i fremtiden. De var også på Stormyra gjenvinningsstasjon for å se hvordan vi gjør disse oppgavene i dag.