Elevene jobbet hardt alle dagene, både med å finne gode ideer, komme på mulige løsninger og lage presentasjoner til problemstillingen - hvordan kildesortere bedre i fremtiden. Det var også en inspirasjonstur til gjenvinningsstasjonen. På presentasjonsdagen var det karneval på skolen, derfor var noen av elevene allerede utkledd da de holdt presentasjonen.