Omtrent 50 elever fra 4. og 5. trinnet på Grong barne- og ungdomsskole deltok på SMART-MNA sammen med Ungt entreprenørskap. Elevene jobbet i 4 dager - og de skulle finne ut hvordan vi kan kildesortere enda bedre i fremtiden. Elevenes innsats og kreativitet kom godt til uttrykk.