Et nytt todelt bygg sto ferdig i 2015 for mottak av ee- og farlig avfall i den ene enden , og i den andre enden en bu for mottak av gjenstander som ellers ville blitt kastet. Tidligere var tilbudet en container ute hvor man kunne sette fra seg fullt brukbare gjenstander som kanskje andre ville bruke om igjen. Dette ble et populært gratistilbud.