1997

Dato

Etter at myndighetene vedtok forbud mot legging av våtorganisk avfall/matrester i deponi fra 1998, ble det innført utsortering av matavfall i 1997.

Adresse:
Barlia 45, 7863 Overhalla

Org.nr.: 957387969

faktura@mna.no