1997

Dato

Etter at myndighetene vedtok forbud mot legging av våtorganisk avfall/matrester i deponi fra 1998, ble det innført utsortering av matavfall i 1997.