Ja, som utleier skal du betale abonnementsavgift pr boenhet, du betaler gebyr ut fra størrelsen på restavfallsbeholderne.