Dersom beholderne har stått fremme på tømmedag, men ikke er tømt. Ta da kontakt med vårt kundesenter på telefon 74 28 17 60 eller e-post: firmapost@mna.no