Avfall som blåser eller raser av lasset fører til forsøpling som andre må ta seg av, dette er unødvendig når man uansett er på tur til godkjent behandling.

Det er ikke så vanskelig å sikre lasten skikkelig. På Stormyra avfallsanlegg og gjenvinningsstasjon selger vi nett som kan legges over lasset og strammes fast. Ta kontakt med betjeningen dersom du ønsker å kjøpe et nett.

størrelse pris
210 x 120 cm 195,-
250 x 160 cm 268,-
300 x 200 cm 356,-
350 x 250 cm 420,-

 

Lastestrammere kan også brukes, men da i tilstrekkelig mengde for å sikre lasset.

Tenk sikkerhet – velkommen til gjenvinningsstasjonen!