• Austafjord v/butikk
  • Steinkleiva – Horseng
  • Kryss Lødding
  • Rørvik havn
  • Vikna gjenvinningsstasjon (Omkjøringsvegen 15)